ՎԱՐՇԱՄ  ԱԼԵՔՍԱՆԻ   ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ

(18.09.1941 —  27.09.1944)

 

կենսագրական տվյալները բացակայում են: