9. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

9.1. Սույն կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է  Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի համագումարում Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի բոլոր  պատվիրակների ձայների պարզ մեծամասնության կողմից:

9.2. Փոփոխություններն ու լրացումները, որոնք ներառվում են Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի կանոնադրության մեջ, ենթակա են պետական գրանցման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: