ԴԱՆԻԵԼ ԳԵՎՈՐԳԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

( 27.09.1944 – 31.01.1948)

 

կենսագրական տվյալները բացակայում են: